Wednesday, 29/11/2023 - 15:09
overcast clouds

23°

overcast clouds

Feels like 24°
Nhiệt độ tại Hà Nội
Low/High

23°/

30°

Độ ẩm tại Hà Nội
Humidity

97 %

Tầm nhìn tại Hà Nội
Visibility

10 km

Gió tại Hà Nội
Wind

1.03 km/h

Tia UV tại Hà Nội
UV

0

Current
moderate rain
Độ ẩm 72 %

moderate rain

23° / 

30°

S7 26/08
moderate rain
Độ ẩm 90 %

moderate rain

23° / 

26°

MG 27/08
moderate rain
Độ ẩm 86 %

moderate rain

23° / 

28°

Thời tiết